GOLD-MAN-TRADE

เทรดทอง 09 - มกราคม พ.ศ. 2567

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
🥇XAUUSD| การวิเคราะห์ประจำวัน 08/01/2024

Good to Long 📈(( BUY))

🕯 Entry : $2020- 2019
✔️ Targets : $2055-2060

🚫 Stop : $2012

⚠️ บทความนี้ 👇เป็นเพียงบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น ‼️
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ