JJ_AYA

ยังอยู่ในแผน เหมือนอาทิตย์ก่อนครับ

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ยังอยู่ในแผน เหมือนอาทิตย์ก่อนครับ ย่อ แล้วดีด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ