khamchart

XAUUSD 22/2/2033

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
⚡️ความแข็งแกร่ง และโมเมนต์ตั้ม แรงbuy ด้วยแท่ง blulish ต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจมีแผ่วปลายบ้าง
⚡️ให้นำ้หนักฝั่ง buy ครับ เหตุผล
👉TF/ 1D rsi ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ
👉TF/4H rsiยังยืนเหนือระดับ 50
👉TF/เล็ก 1h,15,30,m rsi สะสมแรงbuy ยกhiยกLow
🎯หน้าbuy บริเวณ 2020-25 Tp 2037,2039,2045
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ