efx19

XAUUSD Technical Analytics 25 - 29 /12/2019

ลดลง
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ทางเทคนิค

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ