FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากที่ทำโลมาเรื่อยๆ ก็หลุด
ลงมาทำกรอบใหม่พัก
น่าจะทำโลลงมาถึง 1549.15
รอสะสมใหม่เมื่อเริ่มมีการยกโล
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ