weerachai5

ทองคำมีจุดให้ Sell ระยะสั้น

ลดลง
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD หรือทองคำมีจุดให้ Sell บริเวณราคา 1811-1812 ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบ QM Sell ได้โดยมี SL 1815 และมีจุด TP ที่ราคา 1806 และ 1804
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง: ราคาร่วงลงก่อนถึงจุดเข้าให้ยกเลิกแผนนะครับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: กลับมาใช้แผนนี้เหมือนเดิมนะครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ