Inves_money

สรุปภาพรวมรายสัปดาห์ทองคำระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

ลดลง
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
สรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวทองคำกรอบรายสัปดาห์
ระยะทดสอบสำหรับแนวต้านที่เคยผ่านมาของทองคำคือระดับ 1984 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ระยะทดสอบสำหรับแนวรับที่เคยผ่านมาของทองคำคือระดับ 1697 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำช่วงสองสามเดือนผ่านมาจะกระจุกตัวเคลื่อนไหวในระหว่าง 1767-1833 ดอลลาร์ต่อออนซ์
**จากภาพ จุด F คือจุดทดสอบสำคัญล่าสุดที่ใกล้ๆ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน บริเวณราคา 1697 หลังราคา
ได้เคลื่อนไหวเข้าทดสอบบริเวณดังกล่าวแล้วไม่สามารถผ่านจุดดังกล่าวลงไปได้ ทำให้ทองคำเคลื่อน
ตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง แต่ยังมีเส้นค่าเฉลี่ย 9 วัน วัดระยะสั้นที่ด้านบน ราคากำลังทดสอบอยู่ขณะนี้แถวๆ
บริเวณ 1780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่สามารถไปยืนเหนือได้ตรงนี้ก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลง
ทุนของนักลงทุนระยะยาวได้เช่นกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ