HumanGraphy

XAUUSD : Days of the Trends & Stoch Cycle

การศึกษา
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนวันของ:
Cycle time ของแต่ละเทรน แสดงด้วยสีเขียว
Cycle time ของการพักตัว แสดงด้วยสีส้ม

ความสัมพันธ์ของ Cycle time ของเทรน เปรียบเทียบกับ Cycle ของ Stochastic แสดงตามลูกศรสีส้ม
ความคิดเห็น:
ราคาครบ 100% fibo
เวลาครบ 40 แท่งเท่ากับชุดขึ้นก่อนหน้า
นี่คือ Zone ปิดทำกำไรระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ