theoris

Sell Gold now

ลดลง
theoris ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
more ..
ความคิดเห็น:
เทรดน้อยความระมัดระวัง
วาง Lot size ให้เหมาะ
ความคิดเห็น:
in profit now
ความคิดเห็น:
โดน ราคากระชากขึ้นและตกลงมาตามรูป
จากกราฟ ควรขายต่อเนื่อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ