Somphichy

ทองพักตัวจบหรือยัง?

FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าทองเลือกจะพักตัวรูปแบบสามเหลี่ยม มีโอกาสสูงที่จะขึ้นต่อจากจุดนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ