Somphichy

ทองพักตัวจบหรือยัง?

FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 136
5
ถ้าทองเลือกจะพักตัวรูปแบบสามเหลี่ยม มีโอกาสสูงที่จะขึ้นต่อจากจุดนี้

ความคิดเห็น