OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคาดการ์ณว่าจบเวฟ 1 ย่อเรียบร้อยแล้ว กำลังหอร์มตัวเพื่อขึ้น เวฟ 3 ใครเข้าไม่ทันอาจจะรอตอนเขาย่อมารับแล้วขึ้นรถ หรือทยอยเข้าเลบยก็แล้วแต่กลยุทธ์ของท่าน SL ที่ 1785

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ