FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคายังไม่ได้ทำ Low หรือ Lower Lower ใน TF DAY

ย่อกลับมาในจุดที่ึควรบาย ก็บายครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ