Nuvy

XAUUSD : It might be the end of the big impluse

ลดลง
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทอง ตำแหน่งนี้อาจเป็น w.5 สุดท้ายของ Impulse ใหญ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาเกือบปี ตั้งแต่ กันยา 18
และเนื่องจากขึ้นแรงขนาดนี้ ไม่แน่ corrective wave อาจอยู่ในรูปแบบ Strong B ก็ได้

รอดูตลาดเฉลยครับ

ปล.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ