FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทรงกราฟทางเทคนิครีบาวน์ได้แล้วเมื่อ 2 วันก่อน และมีโอกาสแดงได้อีก 2 แท่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ