HumanGraphy

XAUUSD : เกิด Triple Bottom ในทองคำ

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Tripple Bottom คือรูปแบบการกลับตัวของ Price Pattern ที่มีการลงทำ Low ในระดับราคาใกล้ๆ กัน 3 ครั้งตามภาพ และถ้าเป็น Triple จริงจะต้องคอนเฟิร์มด้วยการเบรก Neck Line ด้วย ...ซึ่งตามภาพได้เบรกไปแล้ว ...จึงเป็นเหตุผลให้มองได้ว่าราคาได้เกิดการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางเป็นขึ้นแล้ว

มองเป้าหมายด้วย Fibonacci Swing Trading ระยะสั้นที่แนว 100% และ 167.8% ตามลำดับ

***Stop จำกัดความเสี่ยงในจุดที่รับได้ตามเทคนิคของแต่ละแนวการเทรด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ