HumanGraphy

คลื่น & ทองคำ ทดสอบแนวรับ(ที่เคยแข็งแกร่งมาก) จุดเฝ้าที่น่าสนใจ

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำ ราคาลงทดสอบแนวรับ(ที่เคยแข็งแกร่งมาก) ถึงจุดที่น่าสนใจ เคอทดสอบแล้วหลายครั้งไม่เคยหลุด
รอผลลัพธ์ และรอการฟอร์มคลื่นจบ

เคสแรก ภาพใหญ่เป็น ABC ของ Normal Flat ส่วนใหญ่จะจบที่แนว 100%Fibo. และ Clustering กับแนวรับพอดิบพอดี (สัปดาห์นี้น่าจะรู้ผล)

Plan1 รอ Buy กรณีจบครบคลื่นแบบไม่หลุดแนวรับ

Plan2 กรณีหลุดแนวรับ ไว้คิดแผนอีกที 555

มนุษย์กราฟ | Humangraphy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ