XAU_FBC_Forecast

XAUUSD จบรูปแบบ Flat ต่อด้วย zigzag เป้าหมาย 1660.62

ลดลง
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากราคาจบรูปแบบ Flat Pattern โดย C Wave ใกล้เคียงกับราคา A Wave และปรับตัวขึ้น 50% ของ B & C Wave ทำให้เกิดราคา Zigzag โดยมีเป้าหมาย 1660.62 ที่ระดับ 191.00%
Short term
Tp 1660.62
Sl 1694.04

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ