UnknownUnicorn32193864

รูปแบบของแนวโน้ม

การศึกษา
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
การวิ่งของเทรนด์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Strong Trend กับ Weak Trend

  • Strong Trend หมายถึง แนวโน้มที่มีความแข็งแกร่ง มักเกิดการพักหรือย่อตัวน้อย จุดสังเกตคือ สวิง High กับสวิง Low จะไม่ Overlab กัน ซึ่งเมื่อเจอตลาดที่เป็น Strong Trend ควรหาจังหวะเทรดตามเทรนด์จะดีที่สุด ไม่ควรสวนเทรนด์อย่างยิ่ง

  • Weak Trend หมายถึง แนวโน้มที่มีความอ่อนแรง หรือบางคนอาจเรียกว่า Sideway Up/Down จุดสังเกตคือ สวิง High กับสวิง Low จะมีการ Overlab กันอยู่ตลอด ซึ่งเมื่อเจอตลาดที่เป็น Weak Trend สามารถหาจังหวะเทรดตามเทรนด์ก็ได้หรือจะสวนเทรนด์ก็ได้ แต่ควรสวนเทรนด์ในบริวณที่เจอแนว Key Level สำคัญๆใน HTF เท่านั้น

หมายเหตุ : สำหรับ Down Trend แค่กลับด้านกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ