Uptrend_Price

LONG GOLD #XAUUSD

เพิ่มขึ้น
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
😊
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: กำไรก็ปิด

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ