Rossi_Marquez

xauusd คุณ ป้าหลายใจ

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
buy จ้า พ่ี่น้อง tp sl g เป้าหมาย ตามนั้นเลยจ้า ยาวไปๆๆ รวยๆๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ