khamchart

XAUUSD 7/2/2024

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
⚡️กลุ่มทามเฟรมเล็ก 15,30,m,1h ทามเฟรมกลาง 4h ทามเฟรมหลัก1D,W macd,rsi ในทิศทางเดียวกัน
🎯หน้า buy บริเวณ 2029-32 Tp 2048,3056,2062
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ