OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ซิง-เจีย-หยู่-อี่ ทุกท่านนะครับ ส่วนทองก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก ในระยะสั้นยังลง ส่วนระยะกลางมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เพราะยังอยู่ในช่วงการพักฐานราคายังจะมีการสวิงใหญ่ๆอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ