HumanGraphy

XAUUSD: Bat or Alternate Bat

ลดลง
HumanGraphy Pro+ Updated   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Bat >> Reversal ก่อนแนวต้าน
Alternate Bat >> Reversal หลังข้ามแนวต้าน

Plan : รอ Reversal เทรด Short ลงหาเป้า (เป็นระยะๆ)
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: แท่ง Day เริ่มส่งสัญญาณ Reversal
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: จังหวะเข้าอยู่ใน Time Frame ย่อย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ