HumanGraphy

GOU20 : ราคาครบ+จำนวนแท่งครบ = จุดปิดทำกำไรของฝั่ง Long

เพิ่มขึ้น
TFEX:GO1!   GOLD ONLINE FUTURES
GOU20 : ราคาครบ+จำนวนแท่งครบ = จุดปิดทำกำไรของฝั่ง Long สำหรับนักเก็งกำไร

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ