OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ใครจะไป 1800 ยกมือขึ้น ใจ เย็น ใป รอจุด รวมที่ จุดรวมพล ขา Buy วงกลมสีฟ้าน่ะครับ เด่วขา sell ส่งลงไปให้
............ไม่พูดเยอะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ