theoris

ทองกระชากขึ้นมาแล้วทำอย่างไรต่อ

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เทรดสั้นๆ ขายตามลงไปในโซนเขียว
วางแผนเข้าซื้อเพิ่มโซนเขียว

ส่วนที่มีไม้ซื้อก็ถือยาวไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ