theoris

ทองกำลังฟอร์ม Bullish Pennnat หาจังหวะเข้าตามโซน

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เข้าออกรอบสั้น ลงมาโซนเขียวซื่้อ sl แคบ
หรือรอ เบรคเส้นแดง เพื่อตามซื้อ
ส่วนขายเทรดสั้นๆ เท่านั้น หากหลุดเส้นแดงขึ้นไปยอมตัดขาดทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ