XAU_FBC_Forecast

XAUUSD -Oversold- อาจมีการดีดตัวกลับเร็วๆนี้

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
สรุป แนวโน้มดัชนีและตลาดหุ้นสหรัฐ
ค่าเฉลี่ยนรายวัน ซื้อมากเกินไป อาจมีแนวโน้มที่จะลดลง อาจส่งผลทำให้ทิศทางราคาทองคำมีการดีดตัวกลับเร็วๆนี้
รายละเอียด
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน DJI -ขายมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน S&P 500 --ยังขายอยู่
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน Nasdaq 100 +ซื้อมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน DAX +ซื้อมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน FTSE 100 -ขายมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน CAC /ยังไม่มีทิศทางของราคา
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน Nikkei 225 +ซื้อมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน DXY +ซื้อมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน US10Y -ขายมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน US30Y -ขายมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน US5Y +ซื้อมากเกิน
 • ค่าเฉลี่ยนรายวัน US2Y +ซื้อมากเกิน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ