FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าจับพฤติกรรมแบบเดิมในอดีต ทองน่าจะไป test แนว 1266
#ผิดถูกลองติดตามดูครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ