OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
week หน้า เราต้องปรับ กลยุทธ์ มาเข้า TF week โดย ใช้ โซน supply แถบสี ส้ม เป็น set up แย่ใส้ แย่ หาง จัดการทุบ เลย คับ
stop loss เหนือ โซน สีส้ม ครับ หลุด เส้น trend line สีแดง confrim ลงทันที หรือ จะเปิด order เพิ่ม ก้อได้ ครับ
เป้าหมาย โซน demand (rally best rally) สีเขียว ครับ บริเวณ sma 50 พอดี

รอครับ รอ ใจ เย็นๆๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ