3ca2d027823d419897c4578078a9ef

ยังหา A อยู่ใน wave 4 ใหญ่ ถ้า A จบทำ B Wave C จะลงลึกกว่า A

ลดลง
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ยังหา A อยู่ใน wave 4 ใหญ่ ถ้า A จบทำ B Wave C จะลงลึกกว่า A
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ