NEUNGtraderforex

มอง xauusd หน้าจะวิ่งแบบนี้ รอSell

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอ Sell
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ