FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หากราคามีการดีดตัวขึ้น ให้รอ Sell ที่ราคา 1274

Take Profit ที่ 1266.60

สามารถติดตาม Twitter เพื่อรับ Signals ฟรี ๆ ได้ที่ Twitter : @FreeFXsignals8

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ