FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
มีการทำไฮ และย่อ ถ้าย่อใหม่ไม่ต่ำกว่าเดิม จะเห็นแนวสะสม

ตอนนี้หลายแผนมองค่อนข้างยาก
แนวแรก 1624 ย่อไม่หลุดน่าติดตาม
แต่ในทางกลับกันถ้าเบรค 1651 ได้ ก็น่าจะวิ่งต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ