Rossi_Marquez

xauusd คุณ ป้าหลายใจ

ลดลง
SKILLING:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทุบ ลง ไป แล้ว ช้อน แล้วทุบ tp sl ตามนั้น เลยจ้า พี่ น้อง ถ้าชอบ จัดๆๆๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ