Notjaa

gold หลังเปิด ราคา วันจันทร์ ไม่ หลุด 1800 มีโอกาสกลับตัว

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ราคา ทองคำ มี ความน่า สนใจ หลังหลุด พันแปดลงไป แต่ สามารถ กลับตัวขึ้น มาได้ จึงทำให้ เป็นจุดกลับตัว ระดับ กราฟ day จึง มอง ว่า น่า จะเข้าซื้อ ได้ แถวนี้ ระยะยาวมองว่า ยังไง ทองคำ ก็ราคา ขึ้น จึงมองว่า น่า เก็บ จริงๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ