sorrawitpusakul

TF day ถ้าปิดแบบนี้จะเกิดรูปแบบ Triple Top

OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
TF day ถ้าปิดแบบนี้จะเกิดรูปแบบ Triple Top มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาอีกครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ