BreezeBrief

XAUUSD 20/02/24 60 HHHL มี beardi. แค่ระวังไม่เสียทรงยังขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ให้เฝ้าระวัง!! เท่านั้น
แม้ 60 rsi ob LH + beardi.
ถ้ายังไม่ฟอร์มการกลับลง ยังขึ้นต่อตาม fibo
- ถ้า 60 ไม่หลุด 2013.3 ขึ้นต่อ
- 15 ไม่หลุด 2015 ขึ้นต่อ
- 5 ไม่หลุด 2019 ขึ้นต่อ
ถ้ามี tf ไหนหลุดแนวบน ถึงจะเริ่มมี สญ. กลับตัวลงได้
...........................................
D : os will ob ขาขึ้น sw ในกรอบ
- ถ้าเบรค 2031.5 = ts
240 : ob ขาลง high 2044.6
60 : ob HH HL กลับมาเป็นขาขึ้น
- ระวัง beardi. ถ้าหลุด 2013.3
15 : ขาขึ้นพา 60 ob
- มีหัวพุ่งขึ้น ถ้าไม่หลุด 2015 ยังขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ