UneticB

[ฝึก] GOLD สำหรับวันที่ 2-3

การศึกษา
UneticB Updated   
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอเทส 1774-1777 หากเบรค 1778 ขึ้นไปได้ และสามารถยืน 1780 ได้ ยกเลิกขา sell
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ