OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
XAUUSD เมื่อพิจารณาราคา ณ ปัจจุบันราคาเริ่มมีสัญญาณการ sideway บริเวณรอบแนวต้านที่มีนัยสำคัญ โดยเบื้องต้นมองว่าราคาอาจเคลื่อนที่ในบริเวณกรอบระหว่างราคา 1761 - 1834
กลยุทธ์ มองหาการกลับตัวของราคาที่บริเวณแนวต้าน โดยหากราคามีการปิดเหนือบริเวณ 1834 ให้พิจารณาการออกออเดอร์อีกครั้ง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ