Tang_Atapon

ELLIOTT WAVE ANALYSIS วิเคราะห์แนวทางการเทรดทองคำ 2/6/24

ลดลง
Tang_Atapon ที่อัปเดต:   
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
อีกหนึ่งในความเป็นไปได้สำหรับแผนelliott wave ในภาพใหญ่
case: ใน TFWEEK กำลังก่อตัวเป็น 3rd Wave Extension ที่จะมีความยาวเป็น 161.8% ของคลื่น ดังนั้นเลยจะส่งผลให้ impluse w.3 ของ wave 3x ยังไม่จบ cycle ทำให้ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อ wave 4 ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็น (Strong B) irragular Flat โดยที่ราคาปัจจุบันที่เคลื่อนที่อยู่ภายใน wave c จะมีโอกาสที่จะเป็นทั้ง impulse และ correction ซึ่งส่วนมากจะเป็น impulse แต่ถ้าหากเป็น corraction จะสามารถเป็นได้ทั้ง Expanding Triangle และ Contracting Triangle
📌Target ของ wave c จะอยู่ที่ 101-161.8% ของ wave a => 2269-2181
ส่วนตัวมองที่ 112.78-127.2% => 2258-2238


📌แผนการเทรดสัปดาห์หน้า
- จะรอดูโครงสร้างภายในwave c ว่าเป็น impulse หรือ correction
- ถ้าเทรดสั้นสามารถเทรดbuyที่แนวรับ 2310-2290 ได้ (ค่อนข้างเสี่ยง)
- รอราคาเบรค 2310 แล้ว sell ตามได้ถ้าเป็นimpulseที่จบ w.2 แล้วโดยมี targetที่ 2290 (เสี่ยงปานกลาง)
- รอราคาเบรค 2290 ได้ sell ตามได้ถ้าเป็นimpulseที่จบ w.2 แล้ว โดยมี targetที่ 2269 (ดี)

📌ให้น้ำหนักที่หน้า sell มากกว่า

ต้องดูบริบทคลื่นอีกทีเพราะมีโอกาสที่ TFWEEK จะไม่ได้ก่อ3x แต่เป็นการจบ wave 3 ใหญ่เพื่อรอก่อเป็น 5x
นี้ความคิดเห็นในมุมหนึ่งนะครับ ควบคุมความเสี่ยงก่อนการเทรดเสมอนะครับ


การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
TARGET จบ w.c 2261-2255
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
7/6/24 คาดว่า nfp เป็นปัจจัยที่ส่งไปถึง TARGET จบ wave.c

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ