BloodIndigO

XAUUSD 13/02/2021

เพิ่มขึ้น
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
แชร์มุมมอง ทองปัจจุบันคาดว่าจบรอบเวฟ 4 เรียบร้อยแล้ว มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามเทรน โดยมีเป้าหมายเวฟ 5 คาดหวังไว้ 2 รูปแบบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ