OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
⚡️กลุ่มทามเฟรมเล็ก เริ่มย่อกลับตัวลง
👉TF/หลักW macd เหนือน้ำ บีบตัวตัดเส้นสัญญาณลงนิด
👉TF/รอง 1D macd เกาะเส้น 0 พร้อมที่จะขยับตามกลุ่มทามเฟรมขนาดกลางและเล็ก
👉กลุ่มทามเฟรมเล็ก 30m,1h rsi กลับตัวลงใต้เส้นสัญญาณ
🎯หน้า sell บริเวณ2048 Tp 2030,2027
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ