FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ไปแลล้ว ไม่รอ แล้วนะ่ มัว แต่ งม หา ทาง อยุ่ อดน่ะ จะบอกให้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ