Somphichy

ทองพักตัวจบหรือยัง?

FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
อีกมุมมองสำหรับการพักตัว
ถ้าไม่ใช่สามเหลี่ยมและเบรคเส้นเทรนไลน์ลงมาได้
อาจจะพักตัวในรูปแบบ Flat แทน
เป้าการลงเป้าแรกอยู่ที่ 1882-1878
เป้าการลงที่สองอยุ่ที่ 1846-1847
มาลุ้นข่าว NON FARM คืนนี้กันค่ะ ^^
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ