BewAthisanan

XAUUSD : H1 Long เสี่ยง

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Buy 1710
TP1 1720
TP2 1730
SL 1705

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ