Noppagon

หมีจ้าหมี tf4h พร้อม ทุบ forex เข้า shortให้ได้ก่อนทุบ

ลดลง
FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
หมีจ้าหมี tf4h พร้อม ทุบ forex เข้า shortให้ได้ก่อนทุบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ