wikroh

เงิน เงิน เงิน

เพิ่มขึ้น
FXOPEN:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
แนวรับสัปดาห์ + ไดเวอเจน 1วัน
คหสต.
*ไม่ใช่แนวทางให้ลงทุน*
*เป็นบทวิเคราะห์ สอบถาม*
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ