theoris

ซื้อโลหะเงิน XAGUSD

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
FX:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
เล่นสั้นครับ ...
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
เทรนเปลี่ยน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ