komiopp0

XAGUSD 5/14/2024

เพิ่มขึ้น
EIGHTCAP:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
ครั้งแรกของการเทรดทอง ด้วยระบบที่มีการประยุกโดยตัวผมเอง Tp หรือ Sl ไปดู!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ